Το Χρυσό Βέλος

Για να σου απονεμηθεί το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Α. Να γνωρίζεις και να χρησιμοποιείς τις εξής προσκοπικές γνώσεις:

 • Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιμετωπίζονται και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε την εσωτερική αιμορραγία, τα κρυοπαγήματα, την ηλεκτροπληξία, την κεραυνοπληξία, τη λιποθυμία και τη δηλητηρίαση, καθώς και ποια μέτρα παίρνουμε για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις (να φτιάξει μια αφίσα με όλα αυτά για τη γωνιά της Ενωμοτίας του),
 • Να γνωρίζεις τα εργαλεία και τις μεθόδους της γαλλικής σκαπανικής (να φτιάξεις μια κατασκευή με γαλλική σκαπανική για τη γωνιά της Ενωμοτίας σου ή το χώρο της Ομάδας),
 • Ποιες και πόσες είναι καθώς και με τι ασχολούνται οι οικολογικές οργανώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα (να φτιάξεις μια λίστα με αυτές τις πληροφορίες και με τα ζώα που τελούν υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα),
 • Ποια είναι και πώς λειτουργούν τα μετεωρολογικά όργανα (να φτιάξεις έναν ανεμοδείκτη και ένα βαρόμετρο με απλά μέσα),
 • Να διακρίνεις τους αστερισμούς του Κηφέα και του Βοώτη ανάλογα με την εποχή και την ώρα,
 • Να γνωρίζεις πρακτικούς τρόπους προσανατολισμού και να προσανατολίσεις το χάρτη με αυτούς σε μια διήμερη εκδρομή,
 • Πώς οργανώνονται και εγκαθίστανται οι χώροι υγιεινής (να βοηθήσεις στο στήσιμο ενός από αυτούς στην κατασκήνωση),
 • Τι είναι τα αφροδίσια νοσήματα, το ΑΙDS και η ηπατίτιδα και πώς μπορεί να προφυλάξεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου,
 • Πώς χρησιμοποιείται το τσεκούρι, τα μέρη του και πώς συντηρείται (να το χρησιμοποιήσεις για τη συλλογή ξύλων σε εκδρομή ή κατασκήνωση),
 • Να γνωρίζεις πώς φτιάχνεται ένας χώρος πυρόσβεσης και πυρασφάλειας (να οργανώσεις έναν στην κατασκήνωση),
 • Να βρίσκεις τις κλίσεις και τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη σε ένα χάρτη,
 • Να γνωρίζεις τα είδη των πυροσβεστήρων, πού και πώς χρησιμοποιούνται,
 • Να γνωρίζεις τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί έκτακτης ανάγκης (να οργανώσεις ένα τέτοιο κουτί σπίτι του, όπου θα βρίσκεται φαρμακείο, σφυρίχτρα, φακός, μπαταρίες, ένας μικρός πυροσβεστήρας και πίνακας με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης),
 • Να γνωρίζεις πώς μετατρέπεται το ταχύ οδοιπορικό σε οδοιπορικό σχεδιάγραμμα,
 • Να γνωρίζεις πώς παίρνουμε αποτύπωμα ίχνους και να μπορεί να αναγνωρίσει τα κυριότερα και
 • Τι πρέπει να κάνουμε στις περιπτώσεις φωτιάς, δυστυχήματος, πλημμύρας, κατολίσθησης, ηλεκτροπληξίας, κεραυνού, σεισμού και με ποιους πρέπει να επικοινωνήσουμε.

Επίσης να δείξεις τις πιο κάτω Προσκοπικές Γνώσεις:

 • Τα ατομικά εφόδια και τα υλικά Ενωμοτίας για μια δράση υπαίθρου (ημερήσια, διήμερη ή κατασκήνωση) και να οργανώσεις ένα παιχνίδι στην Ενωμοτία ή την Ομάδα για αυτά,
 • Τη χρήση τριγωνικού επιδέσμου σε ενωμοτιακή δράση,
 • Έναν πρωτότυπο κόμπο σε δράση της Ομάδας, διαφορετικό από αυτούς που μέχρι σήμερα έχεις δει ή έχεις μάθει,
 • Ένα φωτογραφικό φυτολόγιο σε μια διήμερη εκδρομή ή κατασκήνωση παρουσιάζοντάς το μαζί με φωτογραφίες με ζώα και πετρώματα της περιοχής που παρατήρησες,
 • Δυο πρωτότυπες κατασκευές ανέσεων που έφτιαξε στον ενωμοτιακό χώρο στην κατασκήνωση,
 • Πώς στήνεται ένα πρόχειρο κατάλυμα φτιάχνοντας ένα στην εκδρομή εξερεύνησης,
 • Δυο οποιεσδήποτε νέες συνταγές και να αναλάβεις το μαγείρεμα της Ενωμοτίας για μια ημέρα στην κατασκήνωση,
 • Ένα μυστικό κώδικα που έφτιαξες για την επικοινωνία της Ενωμοτίας του,
 • Τρόπους παρατηρητικότητας και επικοινωνίας οργανώνοντας και παίζοντας με την Ενωμοτία σου σε ενωμοτιακή δράση ένα παιχνίδι,
 • Τα είδη των ιχνών φτιάχνοντας ένα διακοσμητικό πίνακα για την γωνιά της Ενωμοτίας σου και
 • Την πορεία που ακολούθησε η Ενωμοτία σου, βάζοντας πάνω στο χάρτη της περιοχής το οδοιπορικό σχεδιάγραμμα που έφτιαξες σε ίδια κλίμακα με αυτή του χάρτη.

Β. Να έχει συμμετάσχει (επιπλέον των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για το Αργυρό Βέλος):

 • Σε 10 δράσεις (2 από κάθε τομέα),
 • Σε 3 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω),
 • Σε 1 δράση υπαίθριας ζωής,
 • Σε 2 διήμερες εκδρομές (η μια με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο) και
 • Σε 1 κατασκήνωση.

Γ. Να έχει οργανώσει (επιπλέον του Αργυρού Βέλους):

 • Μια ημερήσια ή διήμερη εκδρομή της Ενωμοτίας σου και
 • Μέρος του προγράμματος σε εκδρομή της Ομάδας και να έχεις βοηθήσει στην υλοποίησή του.

Δ. Να σου έχουν απονεμηθεί 2 επιπλέον ερασιτεχνικές ασχολίες από διαφορετικούς τομείς από αυτούς των προηγούμενων Βελών.

Ε. Να επιδείξεις οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού και συνεργασίας σαν μέλος τριμελούς εξερευνητικής ομάδας κατά τη διάρκεια εκδρομής δύο ημερών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες.

Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης έχει η Περιφερειακή Εφορεία με τη συνεργασία των Βαθμοφόρων των Ομάδων των οποίων οι Πρόσκοποι μετέχουν.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του Χρυσού Βέλους.

Επικοινωνία

 • Email proskopoipyva@peda.gr
 • Τηλέφωνο +030 694 5233 054
 • Διεύθυνση Δ. Αλεξάτου (πρώην Σύμης) & Αλκής, 13451, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Top