Οικονομικός Απολογισμός 2011 - Προϋπολογισμός 2012

 

Οικονομικός Απολογισμός
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (19/07/2011 – 31/12/2011)
Της Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων ΠΥΒΑ

  

ΕΣΟΔΑ

 

ΕΞΟΔΑ

             

2. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

     

5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

   

2.1 Τοπικών Αρχών

0,00 €

   

5.1 Ενοικίαση-Κοινόχρηστα

0,00 €

 

2.2 Οργανισμών-Επιχειρήσεων

0,00 €

   

5.2 ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΕΛ.ΤΑ

0,00 €

 

2.3 Υπερκειμένων Κλιμακίων

0,00 €

0,00 €

 

5.3 Ακίνητα (Επισκευές-Κατασκευές-Προσθήκες)

562,67 €

 
       

5.4 Γραφική Ύλη

87,09 €

 

3. ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

     

5.5 Αμοιβές Τρίτων-Μισθοί

0,00 €

 

3.1 Φιλοπροσκόπων

610,14 €

   

5.6 Λοιπά Έξοδα

13,87 €

663,63 €

3.2 Συνδρομές Μελών 

1.540,00 €

2.150,14 €

       
       

6. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

     

6.1 Έκτακτες Συνδρομές στην Εκπαίδευση

40,00 €

 

4.1 Εισοδήματα Περιουσίας

0,00 €

   

6.2 Εκδηλώσεις-Δράσεις

213,41 €

 

4.2 Εκδηλώσεις-Δράσεις

670,96 €

   

6.3 Μεταφορικά-Οδοιπορικά

0,00 €

 

4.3 Απρόβλεπτα Έσοδα

0,00 €

   

6.4 Αγορές Υλικών-Εξοπλισμού

199,92 €

 

4.4 Τόκοι Καταθέσεων  

0,00 €

   

6.5 Τροφοδοσία Κατασκηνώσεων-Δράσεων

443,68 €

 

4.5 Μικρά Ταμεία Τμημάτων

0,00 €

670,96 €

 

6.6 Συνδρομες ΣΕΠ

81,00 €

 
       

6.7 Μικρά Ταμεία Τμημάτων 

0,00 €

978,01 €

             

         ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

2.821,10 €

 

                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

 

1.641,64 €

             

 

 


Οικονομικός Προϋπολογισμός
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012)
Της Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων ΠΥΒΑ

 

ΕΣΟΔΑ   ΕΞΟΔΑ
             
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ   1.179,46 €   5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
        5.1 Ενοικίαση-Κοινόχρηστα 0,00 €  
2. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ       5.2 ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΕΛ.ΤΑ 200,00 €  
2.1 Τοπικών Αρχών  0,00 €     5.3 Ακίνητα (Επισκευές-Κατασκευές-Προσθήκες) 1.500,00 €  
2.2 Οργανισμών-Επιχειρήσεων  0,00 €     5.4 Γραφική Ύλη 200,00 €  
2.3 Υπερκειμένων Κλιμακίων  200,00 € 200,00 €   5.5 Αμοιβές Τρίτων-Μισθοί 0,00 €  
        5.6 Λοιπά Έξοδα  100,00 € 2.000,00 €
3. ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ            
3.1 Φιλοπροσκόπων  0,00 €     6. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
3.2 Συνδρομές Μελών   2.750,00 € 2.750,00 €   6.1 Έκτακτες Συνδρομές στην Εκπαίδευση 375,00 €  
        6.2 Εκδηλώσεις-Δράσεις 400,00 €  
4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ       6.3 Μεταφορικά-Οδοιπορικά 600,00 €  
4.1 Εισοδήματα Περιουσίας  0,00 €     6.4 Αγορές Υλικών-Εξοπλισμού  1.000,00 €  
4.2 Εκδηλώσεις-Δράσεις 4.600,00 €     6.5 Τροφοδοσία Κατασκηνώσεων-Δράσεων 2.400,00 €  
4.3 Απρόβλεπτα Έσοδα 200,00 €     6.6 Συνδρομες ΣΕΠ 1.350,00 €  
4.4 Τόκοι Καταθέσεων    0,00 €     6.7 Μικρά Ταμεία Τμημάτων   100,00 € 6.225,00 €
4.5 Μικρά Ταμεία Τμημάτων 150,00 € 4.950,00 €        
        7. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ    
        7.1 Υπόλοιπο Τραπεζικού Λογαριασμού 800,00 €  
        7.2 Υπόλοιπο Μετρητών  54,46 € 854,46 €
             
         ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    9.079,46 €                                 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ    9.079,46 €

 

 

 

 

Επικοινωνία

  • Email proskopoipyva@peda.gr
  • Τηλέφωνο +030 694 5233 054
  • Διεύθυνση Δ. Αλεξάτου (πρώην Σύμης) & Αλκής, 13451, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Top