Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει και το Νόμο 3471/2006 όπως αυτός ισχύει.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου (Internet). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.


Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:

Εγγραφή στο Δικτυακό τόπο και το Forum - Προσκοπικές συζητήσεις

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως μέλος στο δικτυακό τόπο και το συνδεδεμένο forum ζητούνται τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • E-mail

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα στους λοιπούς εγγεγραμμένους  χρήστες του δικτυακού τόπου, εκτός του e-mail και του Αριθμού Προσκοπικής Ταυτότητας. Ο διαχειριστής μπορεί να τα υποβάλει σε έλεγχο ακρίβειας με βάση το μητρώο των απογεγραμμένων μελών του Σ.Ε.Π. ώστε να εξακριβωθεί η ιδιότητα του μέλους της κίνησης. Είναι δυνατή η συμμετοχή με χρήση ψευδωνύμου, αν ενημερωθεί ο διαχειριστής. Η χρήση ψευδωνύμου συνίσταται για όσα μέλη του ιστοτόπου είναι ανήλικα. Tο e-mail είναι διαθέσιμο μόνο στο διαχειριστή και χρησιμοποιείται μόνο για διαχειριστικούς λόγους και για ενημέρωση σχετικά με τις λειτουργίες του forum.

Στο δικτυακό τόπο μπορεί να πραγματοποιούνται ψηφοφορίες.  Σε όσες ψηφοφορίες δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ψήφου, ο διαχειριστής μπορεί να εξακριβώσει την απάντηση ενός χρήστη σε μια ψηφοφορία, αλλά θα πραγματοποιήσει την ενέργεια αυτή  μόνο για λογω επίλυσης προβλημάτων. Οι λοιπόι χρήστες μπορεί να δουν μόνο συγκεντρωτικά αποτελέσματα ψηφοφοριών.

Φωτογραφίες δικτυακού τόπου

Στον παρόντα δικτυακό τόπο δημοσιεύονται φωτογραφίες από δραστηριότητες του 1ου Συστήματος Προσκόπων ΠΥ.ΒΑ..  Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές να μην αναγνωρίζονται με εύκολο τρόπο ή να λαμβάνεται η συγκατάθεση όλων των εικονιζόμενων. Αν παρόλα αυτά θεωρείτε ότι κάποια από τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο προσβάλλει κάποιο από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ με τον Αρχηγό του Συστήματος ή το Διαχειριστή στης ιστοσελίδας ώστε να αποσυρθεί άμεσα.

Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Υποστηρικτών – Χορηγών - Επαγγελματιών

Στον παρόντα δικτυακό τόπο δημοσιεύονται προσωπικά στοιχεία επαγγελματιών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό) μετά από δική τους συγκατάθεση, με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Συστήματος, του ΣΕΠ και των επισκεπτών του ιστοτόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και από τρίτο, αλλά ο τρίτος οφείλει να έχει λάβει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του επαγγελματία. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει τηρηθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα ΑΜΕΣΑ με τον Αρχηγό του Συστήματος ή το Διαχειριστή στης ιστοσελίδας.

Cookies

Στον ιστοτόπο χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη από ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες μελών) και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές για τεχνικούς λόγους.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες ("Χρήσιμες Συνδέσεις")

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι ξένοι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με τον Αρχηγό του Συστήματος ή το Διαχειριστή στης ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει τις σχετικές πληροφορίες. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

 

Επικοινωνία

  • Email proskopoipyva@peda.gr
  • Τηλέφωνο +030 694 5233 054
  • Διεύθυνση Δ. Αλεξάτου (πρώην Σύμης) & Αλκής, 13451, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Top